משלוח חינם בקנייה מעל 500 ש״ח

משלוח חינם בקנייה מעל 500 ש״ח

המרכיבים שלנו

אנו מאמינים שחשוב לכם לדעת מה נכנס לגוף שלכם,
זו הסיבה שאנו שקופים לחלוטין לגבי הפורמולות שלנו.


אנו מזמינים אתכם לחקור את הרכיבים בהם אנו משתמשים.

קנבינואידים

סל קניות
התחברות

איך לך חשבון עדיין?

אנו משתמשים בקבצי ״Cookies״ כדי לשפר את החוויה שלך באתר האינטרנט שלנו. על ידי גלישה באתר זה, את/ה מסכימ/ה לתקנון האתר.

האם אתה מעל גיל 21?

עליך להיות בן 21 ומעלה כדי לצפות בדף זה. אנא אמת את גילך כדי להיכנס.

הגישה אסורה

הגישה שלך מוגבלת בגלל גילך.

אני מעל גיל 21 אני מתחת לגיל 21
חנות
0 items סל קניות
החשבון שלי

Cannabidiol (CBD)

CBD is a naturally occurring compound found in cannabis and hemp plants. It interacts with the Endocannabinoid System (ECS), a complex cell-signaling system in our bodies.
Users often incorporate CBD into their wellness routines for its potential to support overall well-being, promote relaxation, and contribute to a balanced lifestyle.

CBD Full-Spectrum:
Found in: Relax DropsBrain FuelDeep Sleep
Daily BlissMind FoodSweet Dreams


CBD Broad-Spectrum:

Found in: CBD Vape Cartridge

CBD full spectrum extract

Cannabigrol (CBG)

CBG, often referred to as “The Mother cannabinoid”, is the precursor from which all other cannabinoids are synthesized. Like CBD, CBG is non-intoxicating and interacts with the ECS.
Users may choose CBG for its potential to contribute to a balanced lifestyle, support mental clarity, and promote a healthy response to stress.
Our Full-Spectrum CBG Distillate is found in
our Brain Fuel and Mind Food products.

CBD spectrum extract

Cannabinol (CBN)

CBN is a cannabinoid that forms when THC is exposed to oxygen and light over time.
Despite its origin, CBN does not have the intoxicating effects associated with THC.
It interacts with the cannabinoid receptors within our ECS. Users often incorporate CBN into their routines for its potential to support a relaxed state of mind, promote better sleep, and help calm the body and mind. 

We use CBN Isolate, which is 99% pure CBN,
in our Sleep products.

Found in: Deep SleepSweet Dreams

CBN Isolate powder

Cordyceps Mushroom

Cordyceps (cordyceps militaris) is a medicinal mushroom that has a long, brown to orangish-brown, finger-shaped body.

It is most commonly found in humid climates and tropical forests in China, Japan, Nepal, Korea, Thailand, and Vietnam.

Cordyceps has been used in traditional Chinese medicine for centuries and is now gaining popularity worldwide for its potential health benefits.

Some of the most well-known benefits of cordyceps include:

 • Boosting the immune system*
 • Fighting allergies and asthma*
 • Improving respiratory function*
 • Increasing energy levels*
 • Aiding in weight loss*
 • Helping to reduce inflammation*
 • Combating fatigue*

Mood Wellness Cordyceps extract is derived from 100% fruiting bodies and includes 25%+ beta-glucans. It is USDA Organic, Non-GMO and Kosher, and does not contain any added starch, mycelium, or grain of any kind.

Found in: Daily Bliss

Cordyceps mushrooms

Lion׳s Mane Mushroom

Lion’s Mane mushrooms (Heicium Erinaceus) are a type of medicinal mushroom that has been used in traditional Chinese medicine for centuries.

They are large, white mushrooms that resemble a lion’s mane, hence their name. Those mushrooms can be found in the wild growing on hardwood trees, but they are also cultivated commercially.

Lion’s Mane mushrooms are prized for their potential health benefits, which include boosting cognitive function and nerve growth, reducing inflammation, and aiding in digestion.

Mood Wellness Lion’s Mane extract is derived from 100% fruiting bodies and includes 25%+ beta-glucans. It is USDA Organic, Non-GMO and Kosher, and does not contain any added starch, mycelium, or grain of any kind.

Found in: Mind Food

Lion's mane mushroom on white background

Reishi Mushroom

Reishi (Lingzhi Mushroom) has been used in Asia for over 2,000 years and is one of the most revered herbs in all of Chinese Medicine.

Reishi mushrooms are a type of polypore fungus with a fan-shaped, kidney-shaped cap. They grow on the base and stumps of hardwood trees in warmer regions of Asia, the South Pacific, southern Europe, and the southeastern United States. The Reishi mushrooms can be also cultivated on logs, wood chips, or sawdust.

Reishi mushrooms are prized for their purported health benefits, which include boosting the immune system, reducing inflammation, and supporting heart health. Those adaptogen mushrooms are used in traditional Chinese medicine to promote sleep, relieve stress, and enhance well-being.

Mood Wellness’ Reishi extract is derived from 100% fruiting bodies and includes 25%+ beta-glucans. It is USDA Organic, Non-GMO and Kosher, and does not contain any added starch, mycelium, or grain of any kind.

Found in: Sweet Dreams

Reishi mushrooms on white background

Agaricus Blazei Murrill Mushroom

Agaricus Blazei Murrill (also known as ABM) is a type of medicinal mushroom that is native to Brazil. It has been used in traditional Brazilian medicine for centuries.

ABM mushrooms are rich in antioxidants and polysaccharides. They are also a good source of vitamins, minerals, and protein.

The mushroom is traditionally believed to have a variety of health benefits, including reducing stress, stimulating the immune system, improving the quality of life for diabetics, reducing cholesterol, treating circulatory and digestive problems, and fighting cancer. *

Found in: Sweet Dreams

AGARICUS BLAZEI MURRILL mushrooms

Maitake Mushroom

Maitake Mushroom (Grifola frondosa) is an edible, medicinal mushroom that has been used in Traditional Chinese Medicine for centuries.

It is a polypore fungus with a large, umbrella-like fruiting body that grows at the base of trees. The maitake mushroom is native to Japan, China, and Korea, and is also found in North America.

The maitake mushroom is rich in antioxidants and polysaccharides. It is also a good source of fiber, protein, B vitamins, and minerals.

The maitake mushroom may help to reduce blood pressure, balanced blood sugar, and supports lower cholesterol levels. It is also known for its anti-inflammatory and immune-supportive properties.

Mood Wellness Maitake extract is derived from 100% fruiting bodies and includes 25%+ beta-glucans. It is USDA Organic, Non-GMO and Kosher, and does not contain any added starch, mycelium, or grain of any kind.

Found in: Sweet Dreams

Maitake mushrooms

Shiitake Mushroom

Shitake Mushroom (Lentinula Edodes) is a type of edible mushroom that is native to East Asia.

It is one of the most popular mushrooms in the world and has been used in traditional Chinese medicine for centuries.

The shitake mushroom is rich in antioxidants, vitamins, and minerals. It is also a good source of protein and dietary fiber.
Shitake Mushroom has been shown to boost the immune system, fight cancer, lower cholesterol, and improve liver function.

We use only the highest quality shitake mushrooms in our products. Our shitake extract is derived from 100% fruiting bodies and includes 25%+ beta-glucans. It is USDA Organic, Non-GMO and Kosher, and does not contain any added starch, mycelium, or grain of any kind.

Found in: Sweet Dreams

Shitake mushroom on white background

Turkey Tail Mushroom

Turkey Tail Mushroom (Trametes Versicolor) is a type of medicinal mushroom that is native to North America, Europe, and Asia. It gets its name from its resemblance to the tail of a turkey.

Turkey tail mushrooms are a rich source of antioxidants and polysaccharides. They are also a good source of vitamins, minerals, and protein.
Turkey tail mushrooms have been shown to boost the immune system, fight obesity, and reduce inflammation.

Our Turkey Tail mushroom extract is derived from 100% fruiting bodies and includes 25%+ beta-glucans. It is USDA Organic, Non-GMO and Kosher, and does not contain any added starch, mycelium, or grain of any kind.

Found in: Sweet Dreams

Turkey Tail mushrooms

Natural Plant Terpenes

Plant Terpenes are aromatic compounds that are produced by plants. They are responsible for the characteristic smell and flavor of many fruits, vegetables, and herbs.

Terpenes have a wide range of health benefits, including reducing stress, stimulating the immune system, improving cognitive function, and reducing inflammation.

We use only the highest quality natural plant terpenes in our products. Our terpenes are derived from 100% pure and natural sources.

Found in: Mood Cartridge

NATURAL PLANT TERPENES

Organic Tapioca Syrup

Tapioca syrup is a sweetener that is made from the root of the cassava plant.
It is a popular ingredient in many processed foods and beverages.

Tapioca syrup is high in sugars and calories, but it does not have a significant impact on blood sugar levels.

We use only the highest quality organic tapioca syrup in our products.

Found in: Daily BlissMind FoodSweet Dreams

ORGANIC TAPIOCA SYRUP

Organic Tapioca Strach

Organic tapioca starch is a white, bland-flavored starch derived from the tapioca (cassava) root.
It is used for bulking, thickening and gelling in a variety of applications.

We only use the highest quality organic tapioca starch in our products.
Our tapioca starch is derived from 100% organic cassava roots.
It is USDA Organic, Non-GMO and Kosher.

We never use gelatin, carnauba wax, or any other animal-derived ingredients.

Found in: Daily BlissMind FoodSweet Dreams

TAPIOCA STRACH

Organic MCT Oil (Fractionated Coconut)

MCT oil is a type of oil that is derived from coconut oil. It is a natural, satiating, and calorie-free source of energy.
MCTs are easily absorbed and metabolized by the body, making them a perfect fuel for athletes and fitness enthusiasts.

MCTs have a host of health benefits, including weight loss, improved mental clarity, and decreased inflammation.

Our organic MCT oil is derived from 100% pure and natural coconuts.
It is USDA Organic, Non-GMO, and Kosher.

Found in: Relax DropsBrain FuelDeep SleepDaily BlissMind FoodSweet Dreams

organic MCT oil

Organic Citric Acid

Citric acid is a natural preservative that is derived from citrus fruits. It is a common ingredient in many foods and beverages.

Citric acid has many benefits, including enhancing flavor, providing natural preservative properties, and acting as a chelating agent.

We use only the highest quality organic citric acid in our products.

Our citric acid is derived from 100% organic citrus fruits. It is USDA Organic, Non-GMO, and Kosher.

Found in: Daily BlissMind FoodSweet Dreams

ORGANIC-CITRIC-ACID

Organic Cane Sugar

Organic cane sugar is less processed than regular sugar, retaining the nutrients that were present in the sugarcane.

These include 17 amino acids, 11 minerals, and 6 vitamins, such as calcium, potassium, magnesium, iron, copper, zinc, vitamin E, B vitamins, selenium, and chromium.

Our organic cane sugar is grown and harvested using sustainable methods that protect the environment and the workers involved.
The sugar is refined using a natural process that does not involve chemicals or other unnatural additives.

Found in: Daily BlissMind FoodSweet Dreams

ORGANIC CANE SUGAR

Organic Sunflower Lecithin

Sunflower lecithin is a natural emulsifier that is derived from sunflower seeds. It is a common ingredient in many processed foods and beverages.

We only use the highest quality organic sunflower lecithin in our products.

It is USDA Organic, Non-GMO, and Kosher.

Found in: Daily BlissMind FoodSweet Dreams

ORGANIC SUNFLOWER LECITHIN

Natural Fruit Punch Flavor

Our natural fruit punch flavor is derived from a blend of fruits and spices.
It is a refreshing and flavorful addition to our Sweet Dreams gummies.

Found in: Sweet Dreams

NATURAL FRUIT PUNCH FLAVOR

Natural Mandarin Flavor

We use natural mandarin flavor in Mind Food gummies to give you a delicious and soothing way to enjoy your CBD & CBG.

Our mandarin flavor is derived from the natural extract of the fruit, and it is completely free of artificial flavors or sweeteners.

Found in: Mind Food

NATURAL MANDARIN FLAVOR

Natural Passion Fruit Flavor

We use natural passion fruit flavor in Daily Bliss to give you a delicious, guilt-free way to enjoy your daily dose of CBD.

Our passion fruit flavor is derived from the natural extract of the fruit, and it is completely free of artificial flavors or sweeteners.

Found in: Daily Bliss

NATURAL PASSION FRUIT FLAVOR

Cannabidiol (CBD)

CBD היא תרכובת טבעית המצויה בצמחי קנאביס והמפ. היא מקיימת אינטראקציה עם המערכת האנדוקנבינואידית (ECS).
מערכת זו קשורה לתהליכים פיזיולוגיים רבים של הגוף כמו כאב, שינה, מצב רוח ותאבון.
צרכנים רבים משלבים CBD בשגרת הבריאות שלהם בגלל הפוטנציאל שלו לתמוך ברווחה הכללית, לקדם הרפיה
ולתרום לאורח חיים מאוזן.


שמן CBD פול ספקטרום:
נמצא במוצרים: Relax DropsBrain FuelDeep Sleep

Daily BlissMind FoodSweet Dreams

ספקטרום רחב CBD:

נמצא במוצר: CBD Vape Cartridge

CBD full spectrum extract

Cannabigrol (CBG)

CBG, המכונה לעתים קרובות “קנבינואיד האב”, הוא המבשר שממנו מתפתחים שאר הקנבינואידים. כמו CBD, CBG אינו משכר ומקיים אינטראקציה עם המערכת האנדוקנבינואידית.

משתמשים עשויים לבחור ב-CBG בשל הפוטנציאל שלו לתרום לאורח חיים מאוזן, לתמוך בבהירות נפשית ולקדם תגובה בריאה ללחץ. אנו משתמשים בCBG פול ספקטרום במוצרים:

Brain Fuel ו Mind Food.

CBD spectrum extract

Cannabinol (CBN)

CBN הוא קנבינואיד הנוצר כאשר THC נחשף לחמצן ואור לאורך זמן. למרות מקורו, ל-CBN אין את ההשפעות המשכרות הקשורות ל-THC.

CBN מקיים אינטראקציה עם קולטני הקנבינואידים בתוך המערכת האנדוקנבינואידית שלנו.

צרכנים מרבים לשלב CBN בשגרת הלילה שלהם בגלל הפוטנציאל שלו לתמוך במצב נפשי רגוע, לקדם שינה טובה יותר ולעזור להרגיע את הגוף והנפש.

אנו משתמשים ב-CBN Isolate, שהוא 99% CBN טהור בסדרת מוצרי השינה שלנו: Deep SleepSweet Dreams

CBN Isolate powder

פטריית קורדיספס

פטריית קורדיספס (cordyceps militaris) היא פטריית מרפא בעלת גוף פרי ארוך, בצבע כתום עד חום, בצורת אצבע.

היא גדלה לרוב באקלים לח וביערות טרופיים בסין, יפן, נפאל, קוריאה, תאילנד וייטנאם.

קורדיספס נמצא בשימוש ברפואה הסינית המסורתית במשך מאות שנים וכעת צוברת פופולריות ברחבי העולם בשל היתרונות הבריאותיים הפוטנציאליים שלה.

כמה מהיתרונות הידועים ביותר של קורדיספס כוללים: 

 • חיזוק מערכת החיסון
 • יעילה לטיפול באלרגיות ובאסתמה
 • שיפור תפקוד הנשימה
 • תמיכה ברמות אנרגיה
 • עוזרת להפחית דלקות

  תמצית הקוריספס (Cordyceps) שלנו מופקת מ-100% גופי פרי וכוללת 25%+ בטא גלוקנים.
  ללא תוספת עמילן, תפטיר או דגן מכל סוג שהוא.

  USDA אורגני, ללא הנדסה גנטית, כשר. 

  נמצא במוצרים:
  Daily Bliss , Sweet Dreams

Cordyceps mushrooms

פטריית רעמת האריה

פטריות רעמת אריה (Heicium Erinaceus) הן פטריות גדולות ולבנות הדומות לרעמה של אריה, ומכאן שמם.
ניתן למצוא את הפטריות הללו בטבע הגדלות על גזעי עץ,
אך הן מעובדות גם באופן מסחרי.
פטריות רעמת האריה מוערכות בזכות היתרונות הבריאותיים הפוטנציאליים שלהן, הכוללים:
חיזוק תפקוד קוגניטיבי וצמיחת עצבים, הפחתת דלקת וסיוע בעיכול.

תמצית רעמת האריה של Mood Wellness מופקת מ-100% גופי פרי ללא מכיל תוספת עמילן, תפטיר או דגן. 
25%+ בטא גלוקנים.

USDA אורגני, ללא הנדסה גנטית, כשר.

נמצא במוצר: Mind Food

Lion's mane mushroom on white background

פטריית ריישי

פטריית הריישי (פטריית לינגז’י) נמצאת בשימוש באסיה כבר למעלה מ-2,000 שנה והיא אחת מפטריות המרפא הפופולריות ביותר בכל הרפואה הסינית.

פטריות אלו גדלות על גזעי עץ קשה באזורים החמים יותר של אסיה, דרום האוקיינוס השקט, דרום אירופה ודרום מזרח ארצות הברית.
ניתן לגדל את פטריות הרישי גם על בולי עץ, שבבי עץ או נסורת.

פטריות ריישי זוכה להערכה רבה בעקבות היתרונות הפוטנצאליים של השימוש בה. חלק מהיתרונות הכוללים השפעות לחיזוק המערכת החיסונית, הפחתת דלקת ותמיכה בבריאות הלב.

בנוסף, פטריות אדפטוגוניות אלו יעילות לקידום שינה, להקל על מתח ולשפר את הרווחה האישית.

תמצית הריישי של Mood Wellness מופקת מ-100% גופי פרי ו ואינה מכילה תוספת עמילן, תפטיר או דגן מכל סוג שהוא.
USDA אורגני,ללא הנדסה גנטית, כשר.

נמצא במוצר: Sweet Dreams

Reishi mushrooms on white background

פטריית אגריקוס בלזיי

אגריקוס בלזיי, Agaricus Blazei Murrill (ידועה גם בשם ABM) היא סוג של פטריית מרפא שמקורה בברזיל.
פטרייה זו נמצאת בשימוש הרפואה הברזילאית המסורתית במשך מאות שנים.

פטריות ABM עשירות בנוגדי חמצון ופוליסכרידים, הן גם מקור טוב לויטמינים, מינרלים וחלבונים.

באופן מסורתי מאמינים שלפטריה יש מגוון יתרונות בריאותיים, לרבות: 

 • הפחתת מתח ולחצים
 • תמיכה במערכת החיסון
 • שיפור החיים של חולי סוכרת
 • סיוע בהפחתת כולסטרול
 • הקלה על כאבי מחזור ועיכול

נמצא במוצרים: Sweet Dreams

AGARICUS BLAZEI MURRILL mushrooms

פטריית מיטאקי

פטריית מאיטאקי (Grifola frondosa) היא פטריית מאכל ומרפא הנמצאת בשימוש הרפואה הסינית המסורתית במשך מאות שנים.

זוהי פטרייה בעלת גוף פרי גדול דמוי מטרייה שגדלה בבסיס העצים.
מקור פטריית ה-maitake הוא ביפן, סין וקוריאה,
והיא מצויה גם בצפון אמריקה.


פטרייה זו עשירה בנוגדי חמצון ופוליסכרידים, ונחשבת גם למקור טוב לסיבים, חלבון, ויטמיני B ומינרלים.

עשויה לעזור באיזון לחץ הדם ,הפחתת רמת הסוכר בדם,  הפחתת רמות הכולסטרול.

תמצית המיטאקי שלנו מופקת מ-100% גופי פרי.
ללא תוספת עמילן, תפטיר או דגן.
USDA אורגני, וללא הנדסה גנטית, כשר.

נמצא במוצרים: Sweet Dreams

Maitake mushrooms

פטריית שיטאקי

פטריית שיטאקי (Lentinula edodes) היא סוג של פטריית מאכל שמקורה במזרח אסיה.

זוהי אחת הפטריות הפופולריות ביותר בעולם, וכמו כן ברפואה הסינית המסורתית במשך מאות שנים.

פטריית השיטאקי עשירה בנוגדי חמצון, ויטמינים ומינרלים, כמו כן מקור טוב לחלבון ולסיבים תזונתיים.

ממחקרים בשנים האחרונות הוכח כי פטריות שיטאקי מחזקות את המערכת החיסונית, נלחמות בסרטן, מורידות כולסטרול ומשפרות את תפקוד הכבד.

 אנו משתמשים רק בפטריות שיטאקי באיכות הגבוהה ביותר.

תמצית השיטאקי שלנו מופקת  מ-100% גופי פרי.

USDA אורגני, ללא שימוש בהנדסה גנטית. 

כשר, וללא מכיל תוספת עמילן, תפטיר או דגן מכל סוג שהוא.

נמצא במוצר: Sweet Dreams

Shitake mushroom on white background

זפטריית זנב התרנגול

פטריית זנב תרנגול ההודו (Trametes Versicolor) היא סוג של פטריית מרפא שמקורה בצפון אמריקה, אירופה ואסיה. פטרייה זו מקבלת את שמה עקב הדמיון שלה לזנב של תרנגול הודו.

פטריות זנב הודו הן מקור עשיר לנוגדי חמצון ופוליסכרידים.

הם גם מקור טוב לויטמינים, מינרלים וחלבונים. פטריות זנב הודו הוכחו כמעצימות את המערכת החיסונית, נלחמות בהשמנה ומפחיתות דלקת.

תמצית פטריות זנב הודו שלנו מופקת מ-100% גופי פרי ללא כל תוספת עמילן, תפטיר או דגן.
USDA אורגני, ללא הנדסה גנטית, כשר.

נמצא במוצר: Sweet Dreams

Turkey Tail mushrooms

טרפנים צמחיים

טרפנים צמחיים הם תרכובות ארומטיות המיוצרות על ידי צמחים.
הם אחראים לריח ולטעם האופייניים של פירות, ירקות ועשבי תיבול רבים.

לטרפנים מגוון רחב של יתרונות בריאותיים, כולל הפחתת מתח, גירוי המערכת החיסונית, שיפור התפקוד הקוגניטיבי והפחתת דלקות.

אנו משתמשים רק בטרפנים צמחיים טבעיים באיכות הגבוהה ביותר במוצרים שלנו.

הטרפנים שלנו מופקים מ-100% מקורות צמחיים וטבעיים.


נמצא במוצר: Mood Cartridge

NATURAL PLANT TERPENES

סירופ טפיוקה אורגני

סירופ טפיוקה הוא ממתיק העשוי משורש צמח הקסאווה.
זהו מרכיב פופולרי במזונות ומשקאות רבים.

סירופ טפיוקה עשיר בסוכרים וקלוריות, אך אין לו השפעה משמעותית על רמות הסוכר בדם.
אנו משתמשים רק בסירופ טפיוקה אורגני באיכות הגבוהה ביותר במוצרים שלנו.

נמצא במוצרים: Daily Bliss, Mind Food, Sweet Dreams

ORGANIC TAPIOCA SYRUP

עמילן טפיוקה אורגני

עמילן טפיוקה אורגני הוא עמילן בצבע לבן המופק משורש צמח הקסאווה. הוא משמש לעיבוי ומיצוק במגוון מאכלים, בין היתר סוכריות הגומי הטבעוניות שלנו.

אנו משתמשים רק בעמילן טפיוקה אורגני באיכות הגבוהה ביותר במוצרים שלנו. עמילן הטפיוקה שלנו מופק מ-100% שורשי קסאווה אורגניים. USDA אורגני, כשר וללא הנדסה גנטית.

אנחנו אף פעם (!) לא משתמשים בג’לטין או כל מרכיב אחר שמקורו בבעלי חיים.

נמצא במוצרים: Daily Bliss, Mind Food, Sweet Dreams

TAPIOCA STRACH

שמן MCT אורגני

שמן MCT הוא סוג של שמן שמקורו בשמן קוקוס. 

זהו מקור אנרגיה טבעי, משביע ונטול קלוריות.
שמני MCT נספגים בקלות ועוברים חילוף חומרים בגוף, מה שהופך אותם לדלק מושלם עבור ספורטאים וחובבי כושר.

ל-MCT יש שורה של יתרונות בריאותיים, כולל תמיכה בבריאות המוח, שיפור הבהירות נפשית והפחתת דלקות.

שמן MCT האורגני שלנו מופק מ-100% קוקוס טהור וטבעי. USDA אורגני, כשר וללא הנדסה גנטית.

נמצא במוצרים: Relax Drops, Brain FuelDeep Sleep, Daily Bliss, Mind Food, Sweet Dreams

organic MCT oil

חומצת לימון אורגנית

חומצת לימון (או חומצה ציטרית) היא חומר משמר טבעי המופק מפירות הדר.
זהו מרכיב נפוץ במזונות ומשקאות רבים.

לחומצה לימון יש יתרונות רבים, כולל שיפור הטעם, מתן תכונות משמרות טבעיות ופעילות כחומר קלאט.

אנו משתמשים רק בחומצת לימון אורגנית באיכות הגבוהה ביותר במוצרים שלנו.

חומצת הלימון שלנו מופקת מ-100% פירות הדר אורגניים. USDA אורגני, כשר ללא הנדסה גנטית.

 

נמצא במוצרים: Daily Bliss, Mind Food, Sweet Dreams

ORGANIC-CITRIC-ACID

קנה סוכר אורגני

קנה הסוכר האורגני שלנו גדל ונקטף בשיטות בנות קיימא המגנות על הסביבה ועל העובדים המעורבים. לאחר מכן, הסוכר עובר זיקוק בתהליך טבעי שאינו כולל כימיקלים או תוספים לא טבעיים אחרים.

קנה סוכר אורגני מעובד פחות מסוכר רגיל ובעקבות עשיר במגוון אבות מזון.
אלה כוללים 17 חומצות אמינו, 11 מינרלים ו-6 ויטמינים, כגון סידן, אשלגן, מגנזיום, ברזל, נחושת, אבץ, ויטמין E, ויטמיני B, סלניום וכרום.


נמצא במוצרים: Daily Bliss, Mind Food, Sweet Dreams

ORGANIC CANE SUGAR

לציטין חמניות אורגני

לציטין חמניות הוא חומר מתחלב טבעי המופק מזרעי חמניות.
זהו מרכיב נפוץ במזונות ומשקאות מעובדים רבים.

אנו משתמשים רק בלציטין חמניות אורגני באיכות הגבוהה ביותר במוצרים שלנו. הלצטין שלנו בעל תעודת USDA Organic וכשרות.


נמצא במוצרים: Daily Bliss, Mind Food, Sweet Dreams

ORGANIC SUNFLOWER LECITHIN

טעם פונץ' פירות טבעי

טעם הפונץ’ פירות הטבעי שלנו מופק מתערובת של פירות ואינו מכיל כל צבע, טעם או ממתיק מלאכותי.

זוהי תוספת מרעננת ומלאת טעם לסוכריות הגומי שלנו.

נמצא במוצר: Sweet Dreams

NATURAL FRUIT PUNCH FLAVOR

טעם מנדרינה טבעי

אנו משתמשים בטעם מנדרינה טבעי בסוכריות ה- Mind Food שלנו כדי לספק לך דרך טעימה ליהנות מCBD ו-CBG.

טעם המנדרינה שלנו מופק מתמצית טבעית של הפרי, והוא נקי לחלוטין מחומרי טעם או ממתיקים מלאכותיים.

נמצא במוצר: Mind Food

NATURAL MANDARIN FLAVOR

טעם פסיפלורה טבעי

אנו משתמשים בטעם פסיפלורה טבעי בסוכריות ה-Daily Bliss שלנו כדי לספק לך דרך טעימה ליהנות מממנת ה-CBD היומית שלך. טעם הפסיפלורה שלנו מופק מתמצית טבעית של הפרי, והוא נקי לחלוטין מחומרי טעם או ממתיקים מלאכותיים.


נמצא במוצר:
 Daily Bliss

NATURAL PASSION FRUIT FLAVOR